29 Ekim 2010 Cuma

Şirketiçi Avukatların İletişim Belgelerine İmtiyaz Yok

Avrupa Komisyonu'nu dava eden Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd., davalarında rekabet otoritesi yetkilileri tarafından yerinde inceleme sırasında şirkette bulunan ve şirketiçi avukat ile şirket yönetimi arasındaki iletişimindeki rekabet hukukuna ilişkin tavsiyelere ilişkin belgelerin avukat-müvekkil gizliliği imtiyazından faydalanması gerektiğini iddia etmişti. Avrupa Adalet Divanı ise verdiği kararda şirket-içi avukatların müvekkillerinden yeterince "bağımsız" olmayacaklarından maaşlı avukat ile müvekkiller arası iletişimin bu imtiyazdan faydalanamayacağına hükmetti.

Uzunca bir süredir, şirket-içi avukat yazışmalarının imtiyaz kapsamında olup olmadığı tartışıyordu. Bahsekonu davaya ilişkin Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi, Akzo Nobel v. Komisyon Kararı’nda “bağımsız avukat” kavramı üzerine bir tartışma yapmış ancak birlikte üye ülkeler arası ortak bir mevzuat olmamasından olmadığnı ileri sürerek bu kapsamda bir belirsizlik olduğu ifade etmiş ve ATAD’ın AM&S v. Komisyon davasında verdiği karara uygun olarak Komisyon uzmanlarının yerinde incelemede elde ettiği şirket içi avukat-müvekkil yazışmalarının bahse konu imtiyaz kapsamında olduğu iddiasını reddetmişti. Temyizde ise ATAD yukarıda aktardığım şekilde ilk derece mahkemesinin kararını onayladı.

Rekabet hukukuyla ilgili bir kaynak olan Mondaq'ın haberine göre ise Lizbon Anlaşması ile Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun, AB Hukukunu bağlayıcı etkiye kavuştuğundan Akzo'nun kararı Strazburg mahkemlerine taşıyıp taşımayacağı merak ediliyor.