6 Temmuz 2008 Pazar

Katılım bankaları TCMB'deki munzam karşılıklarına gelen faiz al(a)mıyor!

Referans'tan ilginç bir haber. Dini temeller üzerine kurulmuş ve Türkiye'de sayıları 4 olan "katılım bankaları" kanuni zorunluluklardan ötürü TCMB'de tuttukları "munzam karşılık"lara TCMB tarafından yine kanuni bir şekilde verilen düşük faizi, faiz olduğu için kabul etmek istemiyorlarmış. Ama TCMB "bana ne kardeşim. bu benim kanuni zorunluluğum ben parayı yatırırım" diye çıkışınca bu elemanlar da sosyal sorumluluk projeleri, reklamlar gibi alanlarda bu parayı kullanıyorlamış.

Bilindiği gibi bu katılım bankaları faiz yerine "kâr payı" dağıtıyorlar. Parayı yatırıyorsunuz. Bir fona devrediliyor ve işletiliyor. Sonra kâr oluşunca bu kâr payı olarak katılımcılara dağıtılıyor. Sonuçta faizin haramlığının "çalışmadan kazanmak"tan geldiğini düşünürsek katılım bankalarının bu durumu dini bir muvazaa gibi geliyor bana...

off off...