31 Mayıs 2007 Perşembe

"Sosyal bilimlerin en katı alanı"

Aşağıdaki satırlar Erol Göka'nın "Türk Grup Davranışı"[1] adlı kitabından alıntıdır. Sencer Divitçioğlu'nun deyimi de olsa iktisat için "sosyal bilimlerin en katı alanı" nitelemesi bana doğru ve eğlenceli geldi. Ben de bu katı alan üzerine -Divitçioğlu'na benzer bir şekilde- yumuşak bir alanda iletişimde master yaptığım için bir yakınlık duydum. :) paylaşayım dedim...

Beşeri bilimler bir manzara resmi gibi ama bu resme de yakından baktığımızda beşeri bilim dallarının çok farklı yerleşimler gösterdiği, aralarında oldukça önemli farklılıklar olduğu görülecektir. Beşeri bilimlerin bu karmaşık yapısını, uzun yıllar sosyal bilimlerin "en katı alanı" dediği iktisatta çalıştıktan sonra, bakışına tarihsel boyut kazandırmak istediği için sosyal bilimlerin "en yumuşak alanı" dediği tarihte, özel olarak Türk tarihinde incelemelere girişen Sencer Divitçioğlu[2], çok iyi farketmiştir.

[1] Erol Göka, Türk Grup Davranışı, Aşina Yayınları, Ankara, 2006 :5
[2] Sencer Divitçioğlu, Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001:37